Over ons

Wij zijn wijkverenigingen en stichtingen, 15 in getal. Als u ons ziet als vertegenwoordigende organisaties dan mag u denken aan een vertegenwoordiging van ongeveer 2/3 van de stad Zwolle. We zijn geen politieke partij en ook geen actiegroep maar gewoon inwoners, inwoners die anderen vertegenwoordigen.

De besturen van de Wijkverenigingen en Stichtingen en enkele milieu- en landschapsorganisaties in Zwolle hebben elkaar gevonden rond een aantal gemeenschappelijke belangen.

  • Het gemis aan voldoende inspraak / participatie is daarbij sowieso het grootste onderdeel. Vooral omdat in de concept Omgevingsvisie van het college van B&W zaken staan of stonden die in geen enkel verkiezingsprogramma hebben gestaan ontstond de behoefte en de wil aan om wat te gaan doen aan het verbeteren van de lokale democratie waarbij de inwoners van Zwolle veel meer invloed krijgen op wat er in hun stad gebeurt.
  • Ook het gemis aan voldoende invloed bij bouwprojecten is een onderwerp dat ons bezig houdt. Dat speelt op meerdere plaatsen in de stad en slechts als voorbeeld zijn de bouw van een appartementencomplex in Berkum en een bouwproject langs het Zwartewater in Holtenbroek te noemen. Maar ook in oud-Ittersum en in de nabijheid van Windesheim zijn er verbeteringen nodig zodat inwoners meer invloed krijgen op hun leefomgeving.
  • Als het gaat om grote vragen zoals hoe groot mag Zwolle eigenlijk worden en wat willen wij als Zwollenaren wel of niet opgeven aan groen rondom de stad, zien wij graag dat de inwoners eerst aan het woord komen. Daarbij mist momenteel de democratie. Het nu lopende onderzoek naar de mogelijkheden om van Zwolle een grote stad te maken met meer dan 180.00 inwoners is niet aan de huidige inwoners vooraf als vraag voorgelegd. Geen enkele partij heeft dat in het verkiezingsprogramma gezet en dus is er ok niet over gestemd d.m.v. verkiezingen.
  • Torenflats van 70 meter hoog? Willen we dat wel in Zwolle? Het houdt in dat een deel van de mensen in de schaduw van een enorm gebouw komt te leven! Maar de vraag of wij als Zwollenaren dat wel of niet een goed idee vinden wordt niet gesteld. En als het dan ja wordt dan is het ok nog de vraag waar dan wel en waar niet? Nu bepaald een projectontwikkelaar dat min of meer en dat wijzen wij af. Niet de projectontwikkelaars maar de stemgerechtigde inwoners van Zwolle horen hier over te beslissen.
Kortom, wij zijn de wijk vertegenwoordigers die graag zien dat er meer inspraak en daadwerkelijke invloed gaat naar de inwoners van Zwolle.