Het is uniek en voor het eerst dat bijna alle wijk vertegenwoordigende organisatie, verenigingen en stichtingen bij elkaar zijn gekomen. De reden was en is eenduidig: de invloed van Zwollenaren op wat er met hun stad gebeurt kan beter, transparanter en toegankelijker worden.
Omdat de plannen van de gemeente in eerste oogopslag nogal ingrijpend blijken te zijn voor de stad hebben de gezamenlijke wijk organisaties een brief gestuurd waarin zij en reageren op de conceptplannen en aangeven dat zij meer inspraak willen voor de inwoners van de stad.

Lees hier de brief aan de gemeente

(na 15 oktober hebben zich nog enkele organisaties aangemeld. Deze staan niet in de brief vermeld.