Platform presenteert met concept eigen visie op participatie

Zwolle bloeit en groeit. Een mooie stad met veel groen en water. Waar Zwollenaren trots op zijn en graag wonen. En waar de komende jaren veel gaat veranderen:
• meer huizen: hoeveel meer? voor wie? waar moeten die huizen komen? wel of niet in het groen?
• meer opwek van groene energie (zon en wind): hoeveel meer? meer zonneparken of meer windmolens of allebei? waar willen we die neerzetten?
• enz. enz.
Belangrijke beslissingen, die ervoor zorgen dat Zwolle er anders uit gaat zien. Onze stad, ons buitengebied, onze wijken en buurten. Daarom willen Zwollenaren eerder en beter betrokken worden bij die beslissingen. Meer stem hebben in de plannen die worden gemaakt en besluiten die worden genomen. Daarom willen wij dat er duidelijke spelregels komen voor participatie van Zwollenaren bij plannen voor de stad.

Met dit initiatief roepen wij de Zwolse gemeenteraad op:

  • om te zorgen voor een evenwichtig speelveld bij plannen voor de leefomgeving in Zwolle
  • om daarvoor uitgangspunten en spelregels vast te stellen die Zwollenaren meer zeggenschap geven bij beslissingen over hun straat, buurt of wijk en over de toekomst van de stad
  • om deze uitgangspunten en spelregels nog in deze raadsperiode vast te leggen in een participatieverordening én in de Omgevingsvisie

De spelregels voor participatie in een notendop


Het Platform Zwolse Wijken heeft het initiatief genomen om spelregels voor te stellen voor volwassen participatie van Zwollenaren. De belangrijkste zijn:
• Zwollenaren worden op tijd, in begrijpelijke taal en via verschillende media geïnformeerd over plannen in hun straat, buurt, wijk, stad en regio
• Zwollenaren kunnen over deze plannen meepraten en meedenken
• De inbreng die Zwollenaren leveren wordt serieus meegewogen in de besluitvorming over de plannen
• Hoe groter de gevolgen van plannen (voor de straat, de buurt, de wijk of de stad), hoe uitgebreider de participatie én de invloed van Zwollenaren
• Over beslissingen met grote gevolgen voor de toekomst van Zwolle (b.v. de groei van het aantal woningen, beschermen van groen) kan iedere Zwollenaar zich uitspreken, b.v. via een referendum of verkiezingen

Uitgebreide versie: lees meer

Uitgangspunten: lees meer