Op de afgelopen twee bijeenkomsten is duidelijk uitgesproken door de aanwezige wijkverenigingen dat het Platform zijn nut heeft bewezen en dat we door willen gaan met het platform. Inmiddels wordt er verder gewerkt aan het verstevigen van de positie van het platform en worden wijken gevraagd om zich uit te spreken over deelname. Het platform zal als platform doorgaan. Meedoen is niet verplicht maar ook niet geheel vrijblijvend. De relatief vrije vorm heeft als voordeel dat we als vertegenwoordigers van Zwolse wijken elkaar vinden op gemeenschappelijke belangen. Beleid is beter geworden omdat het voortaan samen gebeurt!