Gebrek aan democratie in ‘Regio Zwolle’

De regio Zwolle is groot, heel groot en is voornamelijk gericht op groei van economische activiteiten. Mooi zou u denken en voor een belangrijk deel is dat ook zo maar aan al dat moois zit ook een keerzijde. Die keerzijde bestaat voornamelijk aan het gebrek aan democratie.

Regio Zwolle bestaat uit 22 gemeenten in 4 provincies. Ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden werken in deze regio samen aan allerlei vraagstukken.

Veel van de activiteiten van de Regio Zwolle geven bedrijven en daarmee ook de werknemers een economisch voordeel. Daar is ook niets mis mee. We profiteren er allemaal van.

Zoals aangegeven is de keerzijde er ook. Immers veel zaken die de bestuurders van de Regio Zwolle in gang zetten raken ook de levenssfeer van de inwoners en die inwoners hebben nauwelijks invloed op wat er in de Regio Zwolle aan initiatieven wordt ontplooit.

Meer activiteiten houdt ook in dat er meer mensen nodig zijn. Zo bleek onland uit een promotiefilmpje van één van de Zwolse Wethouders. Meer mensen vanuit de randstad naar Zwolle betekent ook dat er voor Zwollenaren minder woningen beschikbaar zijn.

Wij zouden als inwoners mogen verwachten dat de plannen van de Regio Zwolle onderdeel worden van het democratische proces waarbij inwoners meer zeggenschap krijgen over de richting waarop de stad Zwolle zich ontwikkeld.