Hoe gaan we samen verder….

Nu m.b.t. de nieuwe Omgevingswet de spelregels voor participatie van onze bewoners goed is vastgelegd in Hanza! willen we voorleggen hoe het Platform Zwolse Wijken verder actief kan blijven voor de Zwolse wijken. We zijn als Platform Zwolse Wijken niet alleen zichtbaar geworden voor het Zwolse Stadsbestuur maar hebben ook als gezamenlijk platform waarde toegekend gekregen door het Zwolse Stadbestuur. Dat doel is zeker bereikt. Dat is niet alleen handig voor het monitoren en bewaken van de Hanza! afspraken. Maar ook in de nabije toekomst voor andere  wijk overstijgende zaken.

Door het beantwoorden van onderstaande vragen geven de Zwolse wijkvereniging besturen hun voorkeur aan. Hiermee kan geïnventariseerd worden hoe we de vervolgstappen met het Platform Zwolse Wijken gaan inzetten.

Dank en groet namens kernteam Platform Zwolse Wijken
Wim Hovestad
Janneke Hagemans
Eko Huisman
Aly van der Vegte

    Vindt jullie wijkvereniging het belangrijk om een wijk overkoepelend platform te behouden t.b.v. wijk overstijgende zaken?
    JaNee

    Gaat jullie wijkvereniging ook daadwerkelijk deelnemen an het Platform Zwolse Wijken? Meedoen, houdt in dat jullie actief onderwerpen kunnen inbrengen en welkom zijn op de reguliere bijeenkomsten (2 a 3 per jaar). Maar ook bereid zijn jaarlijks te delen in de kosten waarvan die nu op jaarlijks € 50,- zijn voorgesteld.
    JaNee