De Zwolse gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuw participatie beleid dat de naar “Hanza” heeft gekregen. Het platform Zwolse Wijken, waar de meeste wijkverenigingen en stichtingen in zijn samengekomen, is tevreden met het nieuwe beleid.
In grote lijnen komt het erop neer dat Zwolse initiatieven, ook als de gemeente die rol zelf heeft, begint met het goed en zorgvuldig betrekken van inwoners. Er volgt een traject met voorgeschreven onderdelen en als een initiatiefnemer deze niet volgt kan dat consequenties hebben voor het verdere verloop. Het nieuwe beleid gaat in op 1 januari 2024!

Meer weten, lees hier het aangenomen beleid.