Er komt eindelijk meer inspraak in Zwolle

Alle partijen zeggen ja tegen meer inspraak zoals Zwollenaren dat voor zich zien!

Op een druk bezochte verkiezingsavond op 8 maart 2022 in het wijkcentrum de Weijenbelt hebben alle politieke partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen ruimhartig ja gezegd tegen het voorstel dat het Platform Zwolse Wijken heeft opgesteld.

De toezegging is ook gedaan om de inbreng van het platform op te nemen in het coalitieakkoord dat na de verkiezingen zal worden uit onderhandeld door de winnende partijen.

“Dit is geen verkiezingsbelofte maar een harde afspraak”, aldus Wim Hovestad die als woordvoerder namens de Zwolse wijken de partijen tijdens de bijeenkomst de vraag voor had gelegd.

“We hebben er ruim anderhalf jaar hard voor gewerkt om dit voor elkaar te krijgen” aldus Janneke Hagemans die deel uit maakt van het Platform namens Stichting Landschapsbelangen Harculo – Herxen – Windesheim. Het resultaat kan volgens haar een keerpunt zijn in de bestuurscultuur in Zwolle. De inspraak gaat sterk verbeteren als alle mooie woorden omgezet worden in daden. Dat vraag nog best wel veel veranderingsbereidheid van bestuurders en ambtenaren, net als bij de Zwollenaren zelf.

0ver bijvoorbeeld een nieuwe uitleglocatie beslist uiteindelijk de gemeenteraad maar niet zonder eerst zeer nadrukkelijk de Zwollenaren daar eerst een uitspraak over te laten doen. Daarmee wordt het duidelijk dat ook de mensen in het buitengebied een stem krijgen en dat is een goede zaak, aldus Eko Huisman, voorzitter van Plaatselijk Belang Wijthmen die als deelnemer aan de kerngroep van het Platform Zwolse Wijken blij is met de uitspraken van de tien partijen.

Tot slot moet het uiteraard wel concreet gemaakt worden. Hoe groter de impact van het voorstel, hoe breder het met de inwoners van Zwolle besproken moet worden. Maar ook de wat kleinere zaken kunnen niet zomaar zonder inspraak doorgaan. “We willen de stad beslist niet afremmen of op slot zetten zegt Aly van der Vegte, voormalig fractievoorzitter van de VVD en verbonden aan Berkum Brinkhoek. “Als kerngroep spreken we namens die grote groep van wijkverenigingen en we houden ons steeds voor ogen dat we als Zwolle wel vooruit willen blijven kijken. Natuurlijk moeten er woningen komen en moeten mensen die hier wonen ook werk hebben. Met de afspraken die nu zijn gemaakt zullen de procedures worden verkort en het draagvlak worden vergroot. Dat is wat Zwolle verdient en wat Zwolle een betere stad maakt.”

Hovestad geeft tot slot aan dat het Platform Zwolse Wijken blij is met alle toezeggingen van de politieke partijen. “Hier kunnen we mee verder en is een duidelijke basis gelegd voor het participatiebeleid dat de Zwolse raad dit jaar moet gaan vaststellen. Ook de “Doetank” die hiervoor in het leven is geroepen door wethouder Michiel van Willigen heeft nu een duidelijke richting gekregen. De basis ligt er en wat ons betreft kan deze “Doetank” zich gaan bezighouden met de vraag hoe bestuurders en ambtenaren de nieuwe werkwijze vorm gaan geven.