Structureer invloed

Regio Zwolle

Een organisatie van 22 gemeenten en 4 provincies zonder verkiezingen, democratie etc. dat kan beter.

Voorstellen:

  • Instellen burgerklankbord om plannen te toetsen
  • Burgers stellen de klankbordleden aan middels verkiezingen
  • Max 4 jaar zitting, dan minimaal 4 jaar niet
  • Klankbordleden krijgen toegang tot alle (relevante) stukken en medezeggenschap over de koers/inhoud.
  • Grote zaken worden aan de burgers voorgelegd middels referendum.

Zwols Concilium

Het ‘Zwols Concilium’ – een samenwerking van marktpartijen, corporaties en overheden met een eigen beleid t.a.v. het verder verstedelijken van Zwolle. 

Voorstellen:

Wij zien graag dat het Concilium wordt uitgebreid met burgers met als aandachtspunt “kwaliteit van wonen in de stad” Kwaliteit versus kwantiteit. Minimaal 3 burgers die een vertegenwoordigende rol hebben (gelieerd aan Platform Zwolse Wijken)