Op weg naar volwassen participatie van Zwollenaren

In verkiezingsprogramma’s maken politieke partijen duidelijk waar ze voor staan. Zo kunnen inwoners zich bij de verkiezingen uitspreken over wat zij belangrijk vinden. Maar zodra een nieuw college en een nieuwe raad zijn aangetreden staat de wereld niet stil. Er komen vraagstukken bij  en globale plannen worden concreet. Hoe kunnen de inwoners daarbij worden betrokken en hun inbreng hebben?  Op dat punt is naar de mening van het Platform Zwolse Wijken verbetering gewenst en daarvoor doen wij hier een aantal voorstellen.

Want wat als grote groepen inwoners minder blij blijven met bepaalde ontwikkelingen en zich buiten spel gezet voelen? Wat als inwoners zich gaan verzetten tegen plannen? Plannen die wollig waren beschreven in de verkiezingsprogramma’s, maar bij de werkelijke uitwerking aspecten in zich blijken te hebben die toen niet bekend waren? Zaken als het opgeven van groen rondom de stad , de komst van 70 meter hoge flats, nieuwbouw op plaatsen waar een buurt veel hinder van heeft. Maar ook de sluiting van een buurtwinkel of het verplicht gebruik moeten maken van alternatieve warmtebronnen zoals van een bio-centrale of collectieve aardwarmte zonder dat mensen een alternatief hebben? Wat als er een windmolen in je buurt komt of een educatief, en dus druk bezocht tuindersbedrijf vlak achter je woning? Allemaal zaken waarvan de meeste inwoners de consequenties niet konden voorzien.

Het Platform Zwolse Wijken vindt dat de gemeenteraad en het college goed werk verrichten op tal van terreinen. We houden in Zwolle wel van de “Hanze mentaliteit”.  We zijn zeker niet op alle beleidsgebieden kritisch, maar we zien wel dat Zwolle niet als beste uit de buis komt als het gaat om participatie door inwoners. De inspraakprocessen zijn taai en lastig, voor veel mensen zijn de beleidsnotities in onbegrijpelijke taal geschreven en het is onduidelijk wat er gebeurt met de mening van inwoners. Vaak bestaat het gevoel dat inspraak een formaliteit is, dat zaken toch al beklonken zijn. Om maar een paar zaken te noemen. Kortom: we willen naar een meer volwassen participatie!

lees onze voorstellen