Brief aan Bemog-BPD-Zwolle

Zwolle 13-02-2021

Geachte heer, mevrouw,

Platform Zwolse Wijken is een vertegenwoordigende organisatie bestaande uit Wijkverenigingen en Stichtingen die gezamenlijk opkomen voor het verbeteren en intensiveren van de invloed van Zwollenaren op de veranderingen in hun stad. De aangesloten organisaties zijn betrokken bij ongeveer 50 tot 75% van de inwoners.

Als vertegenwoordigers van Zwolse Wijken stemmen wij in met bouwactiviteiten in onze stad. Immers Zwollenaren en hun kinderen en kleinkinderen hebben grote moeite om aan een betaalbare woning te komen.

Wij maken ons echter grote zorgen over de wijze waarop het proces om de plannen te ontwikkelen wordt vormgegeven. De zogenaamde participatieladder kent een aantal treden en de tijd dat commerciële partijen meer invloed hebben op de leefomgeving dan bewoners ligt wat ons betreft achter ons.  Wij willen dat inwoners tijdig en serieus geïnformeerd en betrokken worden bij een initiatief, of het nu gaat om voor- of tegenstanders. Kortom, een volwassen participatie waarin iedereen zich gehoord voelt en waarin zo mogelijk consensus wordt bereikt met de vertegenwoordigers van de betreffende wijk/leefomgeving.

Om deze redenen vragen wij u met klem af te zien van de huidige werkwijze waarop u uw voornemen om in onze stad te bouwen vorm denkt te geven. Wij gaan ervan uit dat u de redelijkheid hiervan inziet, het kan immers niet zo zijn dat u Zwollenaren na de bouw achterlaat in een leefomgeving die niet aansluit bij hun wensen en belangen, zoals momenteel het geval is in de wijk Holtenbroek.

Als vertegenwoordigers van de Zwolse Wijken zullen wij uw besluit meenemen bij uw toekomstige initiatieven. Ook de werkwijze van uw collega-initiatiefnemers op het gebied van participatie zullen wij  kritisch volgen. Het moge duidelijke zijn dat initiatiefnemers die geen gehoor geven aan onze gerechtvaardigde eis om voorafgaand aan een initiatief inwoners serieus te betrekken, hun mening te horen en daar waar mogelijk in de plannen rekening mee te houden, onze steun voor toekomstige initiatieven zullen verliezen.

Dit alles neemt niet weg dat ons Platform een voorstander is van constructief overleg en uiteraard ook bereid is met u het gesprek aan te gaan.

Wij zien uw reactie graag tegemoet…