In juni 2020 heeft het college de ontwerp-Omgevingsvisie vastgesteld. Deze heeft van 17 juli tot 27 augustus 2020 ter inzage gelegen en daar heeft de gemeente 122 zienswijzen op gekregen. In het onderstaande document staan alle ingekomen zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie, op volgorde van binnenkomst. 72 Particulieren en 50 verschillende organisaties hebben een zienswijze ingediend. Waar nodig, zijn deze geanonimiseerd vanwege de privacyregels. 

Klik hier voor alle zienswijzen

Bron: zwolle.nl