Werkgroep geluidshinder A28.

De wijkvereniging Berkum heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een werkgroep geluidshinder A28, teneinde te onderzoeken of er maatregelen te nemen zijn om de geluidshinder van de A28 terug te dringen. Binnen het platform van Zwolse wijkverenigingen  is hierbij steun ontvangen van de Veerallee en de Aa-landen.

Namens Berkum doen Stefan Huizing, Birgit Michies en Kor Miedema mee en namens de Veerallee Ron Veith en Edwin Netjes. Vanuit de Aa-landen is er nog geen deelnemer gevonden.

Eerste taak voor de werkgroep is het onder de aandacht van de gemeenteraad en de individuele politieke partijen in Zwolle brengen van het probleem ‘geluidshinder’ in de hoop dat dit item bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 een rol kan spelen. Daarnaast wordt er gekeken naar andere gemeenten met een snelweg voor de deur welke problemen en oplossingen daar spelen. Belangrijk wordt ook de uitkomst van een binnenkort te houden wijkonderzoek in aanliggende wijken in hoeverre de bewoners van de wijken de geluidshinder als (zeer) storend ervaren.