Zwolle 24 januari 2022.

Update: Inmiddels is bekend dat de Raad, mede op aandringen van ons, het collegevoorstel sterk heeft afgezwakt.

Het college heeft een voorstel aan de raad gestuurd waarin zij de raad vraagt om bij meerdere besluiten het college de bevoegdheid te geven deze besluiten zelfstandig, zonder democratische toetsing door de raad af te handelen. Het gaat onder andere over bouwwerken tot 25 meter hoog en woningenbouw in de stad tot 30 woningen in een groep en minder dan 5 woningen in een groep in het buitengebied. Deze worden toegevoegd aan de “kruimellijst”. We hebben een brief gestuurd aan de Raad waarin we onze zorgen hebben geuit.