Het is ruim een jaar geleden dat het Platform van Zwolse Wijken een visie op participatie presenteerde. Korte tijd later startte de (verplichte) bezinning op het zelfde onderwerp door de gemeente Zwolle.

De visie op participatie zoals die is vastgesteld door een ruime meerderheid van Zwolse wijkverenigingen en stichtingen heeft in dat gemeentelijk proces een goede positie gekregen en dat is winst voor de inwoners van Zwolle. Maar, nu de eindstreep in zicht is missen we een paar essentiële afspraken in de bijna definitieve versie:

  1. Inwoners blijven aanzienlijk minder invloed houden dan projectontwikkelaars en de gemeente.
  2. Er is teveel vrijblijvendheid waardoor bij een onvoldoende volgens afspraken gelopen participatieproces toch een vergunning kan worden afgegeven.
  3. Als de gemeente zelf een initiatief neemt, controleert zij zichzelf. Een “wij van wc-eend”- proces. Dat moet anders worden geregeld.
  4. Het schema waaruit kan worden afgelezen dat hoe groter de impact van een verandering op de stad of wijk wordt, hoe zwaarder de vorm van participatie moet zijn.
  5. De Go / No-Go eind keuzemogelijkheid voor de raad als niet alle participatieregels goed zijn doorlopen.

Het Platform Zwolse Wijken zal de punten nogmaals inbrengen maar doet ook een beroep op de Zwolse gemeenteraad. Dit omdat alle fracties op 8 maart 2022 hebben ingestemd met de visie die wij als platform hebben opgesteld. Dan kan het nu niet zijn dat die zelfde raad de essentiële onderdelen van die visie nu niet ook weer zou opnemen. Na twintig jaar praten over participatie is het mooi geweest. Nu moet er worden doorgepakt!