Het college van burgemeesters en wethouders stelt de gemeenteraad voor om uit het steunpakket van het Rijk 130.000 euro noodhulp vrij te maken voor wijk- en buurtcentra, en nog eens 59.000 euro voor jongerenorganisaties als scouting, speeltuinverenigingen en kinderboerderijen.

Paulien Plat 01-02-21

De wijk- en jongerenorganisaties krijgen subsidie van de gemeente, maar zijn ook deels afhankelijk van eigen inkomsten. Door corona zijn die inkomsten voor veel organisaties nihil. Nog geen enkel centrum is omgevallen, maar de reserves zij aan moeten boren slinken snel. De extra financiële steun is aanvullend op eerdere maatregelen voor Zwolse centra, zoals leningen tijdens de eerste lockdown.

“De wijkcentra en verenigingen leveren een hele belangrijke bijdrage aan de sociale basis in de wijk. Ze kunnen in de alledaagse omgeving  activiteiten, relaties of hulp bieden. Daarom vindt het college het belangrijk om gedupeerde organisaties te steunen”, zegt Michiel van Willigen, wethouder Wijkgericht werken.